Türkçe Öğretim Görevlileri

Sevim ZAMKI Şeyma ERDOĞAN Canan ÖZTÜRK
Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi
sevimzamki@karatekin.edu.tr seymaerdogan@karatekin.edu.tr cananozturk@karatekin.edu.tr
 Personel Cv Personel Cv
Leyla YILDIRIM Merve BULUT Kutsal AYDIN
Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi
leylayildirim@karatekin.edu.tr mervebulut@karatekin.edu.tr kutsalaydin@karatekin.edu.tr
 Personel Cv  Personel Cv  Personel Cv