Dış Paydaşlar

Öğrenci ve Kursiyer Velileri

Yükseköğretim Kurumu (YÖK)

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

Diğer İlgili Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşlarda çalışan personeller

Yükseköğretim Kurumuna Bağlı Diğer Üniversite Dil Merkezleri (TÖMER)

Yerel Medya

Sivil Toplum Kuruluşları

Üniversitemiz Mezunları