Personel Bilgileri

Müdürlük

Dahili

E-posta

Doç. Dr. Melek YILDIZ

Müdür

1646

melekyildiz@karatekin.edu.tr

Öğr. Gör. Salih POTUKOĞLU

Müdür Yardımcısı

1631

salihpotukoglu@karatekin.edu.tr

Personel ve Yazı İşleri Birimi

Dahili

E-posta

Cihan YÜKSEK

Teknisyen

1630

cihanyuksek18@karatekin.edu.tr

Öğrenci İşleri Birimi

Dahili

E-posta

İsa YILMAZ

İşçi

1645

isayilmaz@karatekin.edu.tr

Muhasebe Birimi (Döner Sermaye)

Dahili

E-posta

Nazife BACAK

İşçi

2419

nazifebacak@karatekin.edu.tr

Sağlık Birimi (Uluslararası Öğrenciler)

Dahili E-posta
Gülzade DEMİREL

Hemşire 1634 gulzadeyd@karatekin.edu.tr

Tel : +90 376 213 18 98

Faks : +90 376 212 92 19