İç Paydaşlar

Rektörlük ve Birimleri

Merkez Müdürü

Merkez Müdür Yardımcısı

DİLMER Yönetim Kurulu

Akademik Personel

İdari Personel

Öğrenci ve Kursiyerler.