Erasmus

Üniversitemizin Erasmus Ofisi ile koordineli olarak dönem başlarında öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler için merkezimiz tarafından İngilizce sınavları yapılmaktadır. Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan öğrencileri Erasmus faaliyetlerine dil yönünden hazırlamak için merkezimizde Erasmus kursları düzenlenmektedir. Bu kurslarda öğrencilerin İngilizce seviyelerini artırmanın yanında kültürel ve akademik olarak hazırlanmaları sağlanmaktadır. Dersler akademik takvime uygun olarak 12 hafta ve haftada 5 saat olmak üzere yürütülmektedir. Dersler daha çok pratik yapmaya yönelik olup öğrencilerin gidecekleri üniversitelerde yaşayabilecekleri zorlukları en az indirmek üzere planlanmaktadır. Ayrıca kurs sonunda dil yeterlilik belgesi verilmektedir.