Tarihçe

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TANITIM


Çankırı Karatekin Üniversitesi belirlediği vizyon ve misyona paralel olarak küreselleşen dünyada; üniversitemizin rekabet gücünü artırmak, uluslararası platformda kendisine yer bulabilecek öğrenciler yetiştirebilmek, öğrenci profilini yabancı öğrencilerle zenginleştirmek, üniversitemizin yurt dışındaki tanınırlığını artırmak, ülkemizi ve kültürümüzü uluslararası alanda en iyi şekilde tanıtmak ve dünyadaki gelişmeleri sürekli takip etmek amacıyla yurt dışındaki eğitim kurumlarıyla işbirliğini hedeflemektedir. Bu hedeften yola çıkarak üniversitemiz ihtiyaç duyulan yabancı dillerin ve Türkçenin öğretilebileceği modern bir Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurmaya karar vermiştir. Bu bağlamda; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 23.02.2011 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. Merkezin kurulum aşamasında Yeni Zelanda Waiariki Teknoloji Enstitüsü Dil Öğrenme Merkezi, Howard Community College İngilizce Dil Öğrenme Merkezi ve Riga Technical University English Language Center ile yakın işbirliğine gidilmiş ve bu kurumların tecrübelerinden faydalanılmıştır.
2014 Eylül ayında Merkez Eski Rektörlük binası 6. Kattaki yeni yerine taşınmıştır. Merkezde 5 sınıf, 2 dil laboratuarı, 1 test merkezi ve ofisler bulunmaktadır. Merkezde hem Türk hem de yabancı eğitimcilerden oluşan bir kadro hizmet vermektedir. Bu sayede öğrenciler dil becerilerini konuşma, yazma, dinleme ve anlama yönlerinden eşit şekilde geliştirmektedirler.

Merkez; 2013-2014 akademik yılından itibaren Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Hazırlık sınıfı eğitimlerini vermektedir. Merkezde Erasmus ve ABD ile yürütülen Öğrenci Değişim Programı (Study Abroad Program) kapsamında yabancı okutmanlar tarafından belli dönemler içerisinde kurslar verilmektedir.

Merkez; üniversitemiz akademik ve idari personeline, öğrencilerine, ilimizde bulunan kamu personeline, ilköğretim öğrencilerine ve bütün halka açık olup talep edilen her türlü ihtiyaca yönelik kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslardan bazıları Genel İngilizce, Akademik Yazım Teknikleri, Konuşma, IELTS, TOEFL, YDS’dir. Merkez yurt dışında dil eğitimi almak isteyenler için de yeni bir kapı aralamış; İngiltere’nin Brighton şehrindeki Castle School of English ile işbirliğine gidilerek yaz aylarında talep eden öğrencilerin İngiltere’de dil eğitimi almaları sağlanmıştır.

Merkez her geçen dönem artırdığı fiziki, teknolojik ve eğitici kapasitesiyle daha fazla kişiye hizmet vermekte ve dil öğretimi alanında şehrimizde üniversite-halk kucaklaşmasını sağlamaktadır. Merkez 5 yerli ve 4 yabancı okutmanla faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrenci sayısı 2014 Ekim ayı itibariyle toplamda 470‘e ulaşmıştır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014 yılında Genel İngilizce, YDS, Konuşma, Akademik Yazım Teknikleri ve çocuklara yönelik İngilizce kurslar açarak eğitim vermeye devam etmekte; Japonca, Arapça ve yabancılara Türkçe kursları açmak için çalışmalarına devam etmektedir. Kurslar, akademik yıl içerisinde olduğu gibi yaz aylarında da devam etmektedir. Merkezimiz akademik kadrosunda 5 Türk okutman ve bunun yanı sıra 1 Barbados ve 3 ABD uyruklu yabancı okutman olmak üzere toplam 9 okutmanla eğitim hizmetlerine devam etmektedir.

Merkezimiz 2015 Öğretim Dönemi sonunda Genel İngilizce Temel-Orta-Yüksek(B2) kurlarını başarıyla tamamlayan ilk mezunlar Üniversitemizden onaylı Diplomalarını almışlardır.

HİZMET ALANI VE FİZİKİ BİLGİLER

Eğitim Alanları ve Derslikler

Eğitim Alanı Kapasitesi
0-10
Kapasitesi
0-20
Sınıf - 5
Bilgisayar Lab. - 2
Test Merkezi 1 -
Toplam 1 7


Akademik Personel Hizmet Alanları

Sayısı
(Adet)
Alanı
(m2)
Kullanan Sayısı
(Kişi)
Müdür Odası 1 19 1
Müdür Yardımcısı Odası 1 19 1
Çalışma Odası 4 16 7
Toplam 4 54 9


İdari Personel Hizmet Alanları

Sayısı
(Adet)
Alanı
(m2)
Kullanan Sayısı
Çalışma Odası 1 19 3
Çalışma Odası 1 15 2
Toplam 2 34 5