English for Fun Kursu
Haftada 1 Gün (15 Hafta)
3*15=45 Saat
Ücret: 4.000 TL (Taksit İmkanı)

Ön Kayıt


Öğrencilerimizle cumartesi ya da pazar günleri bir araya gelerek 15 haftada (resmi tatiller hariç) toplam 45 saat ders yapacağız.

Kursumuza ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul 5. sınıf öğrencileri katılabilmektedir.

Dersler, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin İngilizce dil becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Öğrencilerin okuma ve yazma stratejilerini geliştirmeyi ve kendilerini ifade becerilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Müfredat bilgilerinin hikaye anlatımı ve yaratıcı drama yoluyla aktarılması, İngilizce öğretimi sınıf uygulamalarını zenginleştirir. Oyunların ve drama oyunlarının pedagojik ve iletişimsel gücü, öğrencilerin dil becerilerini geliştirirken anlam oluşturma sürecini de destekler. Öğrencilerin aktif katılımıyla sağlanan dilsel girdinin dil ile olumlu bir ilişki kurulmasını sağlar. Dersin içeriği öğrencilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olup, öğrenciler kendi yaş aralıklarına uygun çeşitli gerçek yaşam bağlamlarında veya durumlarında kendilerini ifade etme fırsatlarına sahip olarak iletişimsel yeterliliklerini geliştirebileceklerdir. Yaratıcı drama yoluyla anlamlı bağlamlar oluşturmaya çalışırken, özgün sosyal etkileşime ve doğaçlama diyaloglara dahil olacaklar.

Ders Kazanımları: Öğrenciler;

  • Duygularını basit cümlelerle ifade edebilir.
  • Nesnelerin, resimlerin ve eylemlerin basit tanımlarını yapabilir.
  • Hikayelerin unsurlarını resimler yardımıyla açıklayabilir.
  • Nesnelerin ve kişilerin basit tanımlarını yazabilir.
  • Basit işaret ve bildirimleri ayırt edebilir.
  • Nelerden hoşlanıp hoşlanmadıkları hakkında kısa cümleler kurabilir.
  • Sosyal ve okul faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtlayabilir.
  • Gerçek hayattaki konuşmaları canlandırabilir.
  • Kendini ifade etmeyi teşvik eden hikayeleri canlandırarak diyaloglar oluşturabilir.