A1-B2 Level Turkish Course
Only for international students
Total Course Hours: 720
Beginning Date: 5.02.2024
Final Date: 23.08.2024

Ön Kayıt


Uluslararası öğrencilerin Türkçe eğitimi aldığı bu kursumuz, 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 23 Ağustos 2024 tarihinde bitecektir. 24 hafta devam eden kursumuzda öğrencilerimiz toplam 720 saat öğrenim görecek ve kurs bitiminde kur bitirme sınavına girecektir. Sınavda başarılı olan öğrencilerimiz bir üst kura geçecektir.

Bir üst kura geçebilmek için her bir beceri notunun 100 tam puan üzerinden en az 50, dört becerinin ortalamasının da en az 60 olması gerekir. Ancak C1 kuru sonunda yapılacak olan sınavda dört becerinin ortalamasının en az 70 olması gerekir. Bir beceriden 50 puan barajının altında kalan kişiye ilgili beceriden tekrar sınav hakkı verilir. Birden fazla beceriden 50 puan barajının altında kalan kişiye kur ücretini tekrar ödemek kaydıyla kur tekrarı hakkı verilir.

Kursumuza şahsen başvurabileceğiniz gibi dilmer@karatekin.edu.tr adresimize e-posta göndererek akseptans talep ederek de kayıt işlemlerinizi başlatabilirsiniz. 

Kabul mektubu (geçici kayıt) ücreti 130 dolar, B2 dahil, 4 kur toplam ücreti 520 dolardır.

This course, in which international students study Turkish, will start on the 5th of February 2024 and end on the 23rd of August 2024. In our 24-week course, our students will receive a total of 720 hours of education and will take the course completion final exam at the end of the course. Our students who are successful in the exam will move on to the next level.

In order to pass to the next level, each skill score must be at least 50 out of 100 and the average of all four skills must be at least 60. However, the average of the four skills must be at least 70 in the exam to be held at the end of the C1 level. A person who scores below 50 points in a skill is given the right to re-examine the relevant skill. The person who gets below the 50 point in more than one skill is given the right to repeat the course, provided that he pays the exchange fee again.

You can apply to our course in person, or you can start your registration process by requesting acceptance by sending an e-mail to dilmer@karatekin.edu.tr.

The acceptance letter (provisional registration) fee is 130 dollars; the total fee for 4 levels including B2 is 520 dollars.